دوچرخه سواری تنها رکاب زدن نیست، فقط سرگرمی و ورزش صرف نیست. برای یک دوچرخه سوار حرفه ای، دوچرخه یک دوست است و دوچرخه سواری قدم زدن با یک دوست خوب

ما یک گروه دوچرخه سوار در جنوبی ترین نقطه ایران هستیم که همیشه برای تهیه دوچرخه های با کیفیت و لوازم جانبی آن با مشکل روبرو بودیم.

برای حل این مشکل تصمیم گرفتیم در یامبو با ارایه مشاوره تخصصی و گردآوری بهترین برندهای دوچرخه سواری به کسانیکه که در سراسر ایران عزیزمان با این مشکلات روبرو هستند کمک کنیم.